FORMAT TRANSAKSI
1. ISI PULSA
..........................
KODE . NOHP . PIN
......................................
CONTOH:
...................
I10 . 085756565678 . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TRX DOBEL DALAM 1 HARI(1X24)
Format:
RO . KODE . NOHP . PIN
Contoh:
RO . I10 . 085759513030 : 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::
2. CEK SALDO
...........................
SAL . PIN
...................
CONTOH:
...................
SAL . 1234
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3. CEK HARGA
.............................
H . KODE HARGA . PIN
...........................................
CONTOH:
..................
H . I . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4 . TAMBAH NOHP BARU
HP . NOHP BARU . PIN
............................................
CONTOH:
..................
HP . 0821326221154 . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5. DAFTAR DOWNLINE
D . NAMA . NOHP . MAR UP. PIN
................................................................
CONTOH:
...................
D . SURYACELL . 082154116321 . 100 . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6. CEK SALDO DOWNLINE
SAL2 . ID_agen . PIN
.........................................
CONTOH:
..................
SAL2 . MJ45 . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 . TRANSFER SALDO
T . ID_agen . NOMINAL . PIN
..........................................................
CONTOH:
..................
T . MJ86 . 200000 . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
8. CEK STATUS TRANSAKSI
CEK . TUJUAN . PIN
.......................................
CONTOH:
..................
CEK . 085756513123 . 1234
9 . CEK BONUS
BONUS . PIN
..........................
CONTOH:
.................
BONUS . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
10 .KOMPLAIN
INFO . ISI PESAN . PIN
.............................................
CONTOH:
..................
INFO . TRX I10 KE 085752535410 BELUM MASUK TOLONG DI CEK TERIMAKASIH . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 . REKAP TRANSAKSI
REKAP . TGL-BLN-TAHUN . PIN
...............................................................
CONTOH:
...................
REKAP . 25-6-2011 . 1234
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12 . BLOKIR DOWNLIN
BLOKIR . ID_agen . PIN
..............................................
CONTOH:
....................
BLOKIR . MJ68 . 1234
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
13 . BUKA BLOKIR DOWNLINE
BUKA . ID_agen . PIN
...........................................
CONTOH:
BUKA . MJ68 . 1234
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
14 .CEK PRODUK KOSONG
KOSONG . PIN
.............................
CONTOH:
...................
KOSONG . 1234
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
15 .UBAH MAR_UP HARGA
UBAH . ID_agen . Up_BARU . PIN
.................................................................
CONTOH:
..................
UBAH . MJ68 . 50 . 1234
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
16 .TRANSAKSI DENGAN AWALAN
I . KODEproduk . NOHP . PIN
...............................................................
CONTOH:
I . S10 . 081352744409 . 1234
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
17 . GANTI PIN
GPIN . PIN baru . PIN LAMA
........................................................
CONTOH:
...................
GPIN . 8080 . 1235
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18 .PESAN TIKET
TIKET . NOMINAL . PIN
.............................................
CONTOH:
..................
TIKET . 500000 . 1234
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
19 .HAPUS TIKET
UNTIKET . PIN
.............................
CONTOH:
...................
UNTIKET . 1234
20 .CEK PRODUK GANGGUAN
GANGGUAN . PIN
...................................
CONTOH:
..................
GANGGUAN . 1234

DAFTAR HARGA

XtGem Forum catalog